שלום לך. בשל העובדה כי הגשמים שיורדים עלולים ליצור סחף של האדמה עליה יושב הדשא הסינטטי, מומלץ לבצע התקנת דשא סינטטי לא ישירות על האדמה, אלא להניח ראשית יריעה שתיצור הפרדה בשביל למנוע סחף כזה. בנוסף, נהוג לעשות בדשא פתחי ניקוז ואף ליצור שיפועים כדי למנוע הצפה של הדשא מהגשמים.